EvaBritt Lindgren

Banksy i stan inspiration

Vi som bär screen

Manet-frossa screen monoprint

Vi är många nu

Manet-frossa svart

Spår av kropp, svart/grå, screen

ensam är stark screen

Gungar två screen

Vi bor här nu screen

Hoppa några screen

Siesta screen

Vi bär med stolthet screen

Vi går in nu screen