EvaBritt Lindgren

Banksy i stan inspiration

Vi är många nu

Vi som bär screen

ensam är stark screen

Manet-frossa screen monoprint

Siesta screen

Hoppa några screen

Gungar två screen

Vi bär med stolthet screen

Spår av kropp, svart/grå, screen

Vi går in nu screen

Vi bor här nu screen

Manet-frossa svart

Spår av kropp III screen