EvaBritt Lindgren

Vi bär med stolthet screen

Gungar två screen

Hoppa tre screen

Hoppa några screen

Vi går in nu screen

Manet-frossa screen monoprint

Vi bor här nu screen

Full fart screen

Spår av kropp III screen

Tång manet screen

Spår av kropp, svart/grå, screen

Vi som bär screen

ensam är stark screen

Vi är många nu

Manet-frossa svart

Siesta screen

Vi gungar ihop screen

Banksy i stan inspiration