EvaBritt Lindgren

Aktuellt

Arbete i fotopolymer på tema stolar pågår i grafikverkstaden på Konstnärshuset Svavel i Jönköping

 

Medlemsutställning  Konstnärshuset Svavel, Jönköping 12 till 27 november 

 

Skugga-grön-fotopolymer-22x22-cm