EvaBritt Lindgren

Aktuellt

KFD, Konstnärsföreningen Dymlingen firar 50 år som förening 2021 13 – 28 oktober  Medlemsutställning. Vi finns på Konstnärshuset SVAVEL Tändsticksområdet i Jönköping  

 

 

Arbete pågår  ”Spår av kropp”   teknik: screen 

Ensam är stark, grafik, screen 35x42cm