EvaBritt Lindgren

Spår av kropp rost/ärg

I hamn, ödehus

Vi bor här nu screen

Spricka, tråd fp

Gubbar filosofera över livet screen akrylglas 75×55 cm

Gunga två screen på akrylglas

Banksy i stan inspiration

Gubbar filosoferar över livet

skuggan gul-grå fp

Siesta screen

skuggan variationer fp

Manet-frossa screen monoprint

Vi är många nu

Aurelia I Ur havet fp

Skuggan, variationer fp

Hoppa tre screen akrylglas

ensam är stark screen

Spår av kropp, svart/grå, screen

Vi går in nu screen

Spår av kropp III screen

Hoppa några screen

Vi bär med stolthet screen

Gungar två screen

Full fart screen akrylglas

vi gungar högt screen akrylglas

Aurelia Ur Havet fp

ensam plantryck

Tillsammans plantryck

Vi som bär screen

The swing, glas

Manet-frossa svart

Ödehus plantryck