EvaBritt Lindgren

Klippor

Spricka

Stenbrott

Röd granit

Ur Havet Maneter II grön

Stenblock II akvarell

Kustnära I

Manethav II

Under ytan I

Kustnära II

Glasmaneter