EvaBritt Lindgren

Spår av kropp, svart/grå, screen

Vi som bär screen

Banksy i stan inspiration

Vi gungar ihop screen

Full fart screen

Manet-frossa screen monoprint

Gungar två screen

ensam är stark screen

Hoppa några screen

Manet-frossa svart

Vi går in nu screen

Vi bor här nu screen

Vi bär med stolthet screen

Siesta screen

Spår av kropp I blå

Vi är många nu

Spår av kropp III screen