EvaBritt Lindgren

Full fart screen

Siesta screen

Vi bor här nu screen

Gungar två screen

Tång manet screen

Spår av kropp, svart/grå, screen

Manet-frossa screen monoprint

Spår av kropp III screen

Vi som bär screen

ensam är stark screen

Vi bär med stolthet screen

Vi går in nu screen

Hoppa några screen

Vi är många nu

Vi gungar ihop screen

Banksy i stan inspiration

Manet-frossa svart