EvaBritt Lindgren

Manet-frossa screen monoprint

Siesta screen

Spår av kropp, svart/grå, screen

Vi bor här nu screen

Manet-frossa svart

Vi är många nu

Banksy i stan inspiration

Vi som bär screen

Vi går in nu screen

Vi bär med stolthet screen

ensam är stark screen

Hoppa några screen

Spår av kropp III screen

Gungar två screen