EvaBritt Lindgren

Hoppa tre screen akrylglas

Vi bär med stolthet screen

vi gungar högt screen akrylglas

I hamn, ödehus

Ödehus plantryck

Spår av kropp, svart/grå, screen

Vi bor här nu screen

Aurelia Ur Havet fp

Gungar två screen

Full fart screen akrylglas

Spår av kropp rost/ärg

Spricka, tråd fp

ensam plantryck

Manet-frossa screen monoprint

Siesta screen

Gubbar filosoferar över livet

Hoppa några screen

skuggan variationer fp

Aurelia I Ur havet fp

Vi som bär screen

Gubbar filosofera över livet screen akrylglas 75×55 cm

Tillsammans plantryck

Spår av kropp III screen

ensam är stark screen

Skuggan, variationer fp

Gunga två screen på akrylglas

Banksy i stan inspiration

Vi går in nu screen

Vi är många nu

The swing, glas

skuggan gul-grå fp

Manet-frossa svart