EvaBritt Lindgren

Vi bär med stolthet screen

Spricka, tråd fp

skuggan blå fp

Spår av kropp, svart/grå, screen

Gungar två screen

Spår av kropp I blå

Vila varmgrön fp

Vi gungar ihop screen

Spår av kropp rost/ärg

Gunga högt screen

Vi bor här nu screen

skuggan gul-grå fp

Siesta screen

Manet-frossa screen monoprint

Manet frossa screen

Aurelia Ur Havet fp

Aurelia I Ur havet fp

Vi är många nu

Ur Havet fp

skuggan variationer fp

Hoppa några screen

Ur havet fp variationer

Spår av kropp VI screen

Vi som bär screen

ensam är stark screen

Banksy i stan inspiration

Spår av kropp III screen

Skuggan grön fp

Dansklänning

Skuggan, variationer fp

Spår av kropp IV screen

Vi går in nu screen

The swing, glas

Full fart screen

Manet-frossa svart