EvaBritt Lindgren

Manet flykt screen

Spår av kropp rost/ärg

Ur havet fp variationer

skuggan gul-grå fp

Vi bär med stolthet screen

Tång manet screen

Skuggan, variationer fp

Spricka, tråd fp

Siesta screen

Vi som bär screen

Vi gungar ihop screen

Vi är många nu

Spår av kropp, svart/grå, screen

Manet-frossa screen monoprint

Gungar två screen

skuggan variationer fp

Vila varmgrön fp

Full fart screen

ensam är stark screen

The swing, glas

Vi bor här nu screen

Hoppa några screen

Spår av kropp III screen

Spår av kropp IV screen

Gunga högt screen

Aurelia Ur Havet fp

Banksy i stan inspiration

Manet-frossa svart

I Havet screen

Ur Havet fp

Vi går in nu screen

Manet frossa screen

Aurelia I Ur havet fp

Dansklänning