EvaBritt Lindgren

Tillsammans plantryck

Banksy i stan inspiration

Spricka, tråd fp

vi gungar högt screen akrylglas

Hoppa tre screen akrylglas

Aurelia I Ur havet fp

ensam är stark screen

Full fart screen akrylglas

skuggan gul-grå fp

Gunga två screen på akrylglas

Vi är många nu

The swing, glas

ensam plantryck

På gatan – brandgult, lito

Skuggan, variationer fp

Gubbar filosoferar över livet

Vi bär med stolthet screen

Spår av kropp, svart/grå, screen

skuggan variationer fp

Vi som bär screen

Gungar två screen

Hoppa några screen

Aurelia Ur Havet fp

Manet-frossa svart

Vi går in nu screen

Ödehus plantryck

Vi bor här nu screen

Siesta screen

I hamn, ödehus

Manet-frossa screen monoprint

Spår av kropp rost/ärg