EvaBritt Lindgren

Vi bor här nu screen

The swing, glas

skuggan gul-grå fp

Manet-frossa svart

Full fart screen

Vi som bär screen

Spår av kropp III screen

Vi går in nu screen

Siesta screen

I Havet screen

Gunga högt screen

Vila varmgrön fp

Manet-frossa screen monoprint

Spår av kropp, svart/grå, screen

Ur havet fp variationer

Aurelia I Ur havet fp

skuggan variationer fp

Hoppa några screen

Banksy i stan inspiration

Tång manet screen

Vi bär med stolthet screen

Spår av kropp rost/ärg

Vi gungar ihop screen

Gungar två screen

Manet frossa screen

ensam är stark screen

Aurelia Ur Havet fp

Ur Havet fp

Vi är många nu

Manet flykt screen

Spricka, tråd fp

Dansklänning

Skuggan, variationer fp

Spår av kropp IV screen