EvaBritt Lindgren

Kustnära II

Spricka

Ur Havet Maneter II grön

Röd granit

Stenblock II akvarell

Klippor

Manethav II

Under ytan I

Glasmaneter

Stenbrott

Kustnära I