EvaBritt Lindgren

Röd granit

Ur Havet Maneter II grön

Glasmaneter

Klippor

Kustnära I

Spricka

Manethav II

Stenbrott

Stenblock II akvarell

Under ytan I

Kustnära II