EvaBritt Lindgren

Spår av kropp screen monoprint 50x70 cm
Spår av kropp screen 70×50 cm
Spår av kropp VI screen monoprint 50x70 cm