EvaBritt Lindgren

Grafik, screen, monoprint 35×47 cm

Vi är ändå tre 35x47 cm